Privacy Beleid

BEE-SHOPPING.NL en haar dochter websites zijn onderdeel van Bee Shopping VoF (hierna: "Bee Shopping"). Bee Shopping respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten. De informatie die Bee Shopping over jou verwerkt (hierna: "persoonsgegevens") behandelen en beveiligen wij daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Bee Shopping houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl.
Het privacybeleid geldt voor iedereen die een van onze websites bezoekt op http://www.bee-shopping.nl. Informatie over hoe Bee Shopping omgaat met persoonlijke gegevens staat in dit privacybeleid beschreven.

Jouw instemming

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Bee Shopping is niet verplicht. Je kiest zelf of je de persoonsgegevens wilt invoeren op onze website. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens wel noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel zijn.

Door gebruik te maken van deze website stem je ermee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze die in dit privacybeleid wordt aangegeven. Maak geen gebruik van de website of de diensten van Bee Shopping als je het er niet mee eens bent dat je persoonsgegevens door ons worden verwerkt en gebruikt.

Welke gegevens slaat Bee Shopping op als je onze website(s) bezoekt?

Je persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je aanmeldt als gebruiker van de diensten van Bee Shopping, bij het vergelijken van prijzen, producten en diensten, alsook bij promotie- en verkoopcampagnes voor de producten en diensten van Bee Shopping. Bee Shopping maakt op haar websites gebruik van cookies om bepaalde gegevens te verzamelen. Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden in de paragraaf ‘cookies’ verderop in dit privacybeleid. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zijn onder andere gegevens uit de volgende categorieën:

Anonieme bezoekgegevens. Het is mogelijk om de websites van Bee Shopping te bezoeken zonder je aan te melden of je identiteit bekend te maken. Toch worden door je browser bepaalde gegevens doorgegeven aan Bee Shopping. Deze gegevens worden verzameld bij het bezoek en gebruik van de websites van Bee Shopping. De servers van Bee Shopping leggen automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres van je computer, browsertype en -taal, de website via welke je op onze website terecht bent gekomen, de datum en het tijdstip waarop je onze website bezoekt, de pagina's die je bezoekt, de koppelingen die je gebruikt en de inhoud die je doorbladert. De opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Bezoekers- en klantenprofiel. Het gaat hierbij om gegevens die je invult op de websites van Bee Shopping, zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. We kunnen ook andere contactgegevens verzamelen die voor de levering van producten en diensten, de communicatie met klanten en de identificatie van gebruikers nodig zijn. Ook verzamelen we informatie over jouw interesses, voorkeuren en wensen als gebruiker van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Bee Shopping bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen of producten je interesseren. Bij sommige van onze diensten kunnen wij ook informatie verzamelen over anderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je wilt dat we de door jou bestelde producten bij iemand anders bezorgen.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Versturen van e-mails. Bee shopping kan, mits nadrukkelijk goedgekeurd door de bezoeker, je e-mailadres gebruiken om je e-mails te versturen met een nieuwsbrief of een aanbieding.

Het ontwikkelen van producten en diensten. Je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de websites en bijbehorende technologieën van Bee Shopping. Wij maken voornamelijk gebruik van statistische en andere relevante gegevens aan de hand waarvan je identiteit niet kan worden vastgesteld. Je persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het gericht marketen van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om je gepersonaliseerde inhoud te tonen en om gericht aanbiedingen te doen. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Bee Shopping een profiel van je opstellen.

Communicatie met klanten en marketing. Voor zover de wet dit toestaat, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor de marketing van de producten en diensten van Bee Shopping en de partners die door Bee Shopping worden vertegenwoordigd. Denk hierbij aan direct marketing, marktonderzoek en communicatie met klanten, bijvoorbeeld om je te informeren over onze producten en diensten.

Informatie plaatsen. Voor sommige diensten vragen wij je om je e-mailadres en naam, om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze websites. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van product- en winkelreviews en het plaatsen van Vragen en Antwoorden op onze websites.

Wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens ten slotte om te voldoen aan de op Bee Shopping rustende wet- en regelgeving. Bee Shopping kan persoonsgegevens vrijgeven wanneer dit door de wet vereist is, bijvoorbeeld bij een gegronde verdenking van fraude.
Bee Shopping bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies

Wat zijn cookies? Bee Shopping kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf onze website naar je computer wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. In zo'n cookie kan informatie worden opgeslagen als je IP-adres, het besturingssysteem van je computer, je browsertype en het adres van de website via welke je op de website van Bee Shopping bent terechtgekomen.

Wat kunnen cookies niet? Een cookie kan geen gegevens van de harde schrijf aflezen. Dit betekent dat de cookie enkel gegevens van de computer kent en geen persoonsgegevens. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Wat doen wij met de cookies? Aan de hand van cookies kunnen websites van Bee Shopping je herkennen als je deze weer bezoekt. Dit is handig voor jou, omdat je bijvoorbeeld niet telkens je wachtwoord hoeft in te voeren, artikelen niet opnieuw in je winkelwagentje hoeft te leggen als je even weg bent of ingestelde voorkeuren voor een bepaalde dienst of pagina niet steeds opnieuw hoeft aan te geven bij elk bezoek.
Aan de hand van cookies kunnen wij ook het websitebezoek analyseren en op basis hiervan onze dienstverlening naar onze bezoekers en klanten verbeteren.

Cookies uitzetten. Je kunt zelf bepalen of je cookies (gedeeltelijk) wilt toestaan of weigeren, voor welke websites dit geldt en of je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je aangeven in je browserinstellingen. Hier kun je ook cookies verwijderen van je computer. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het "help''-menu van je browser voor het instellen van je cookievoorkeuren. Let op, dit werkt alleen op de computer en browser waar je de cookievoorkeuren instelt. Als je gebruik maakt van meerdere computers of browsers, dien je deze handeling voor iedere computer en/of browser te herhalen.

Je kunt je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. Sommige serviceproviders waarvan de inhoud aan de website van Bee Shopping is gekoppeld, kunnen op hun websites ook gebruikmaken van cookies. Bee Shopping heeft geen toegang tot of controle over deze cookies.

Houd er wel rekening mee als je het plaatsen van cookies op je computer onmogelijk maakt, dat bepaalde functies of diensten op de websites van Bee Shopping niet werken.

Delen, uitwisseling en bekend maken van persoonsgegevens

Bee Shopping zal je persoonsgegevens niet verkopen, leasen of anderszins bekend maken aan derden, behalve in de volgende situaties:

Uitwisseling met dochtermaatschappijen. Bee Shopping kan jouw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochteronderemingen en dochter websites.

Jouw toestemming. Je persoonsgegevens kunnen alleen door ons worden gedeeld als je daarmee hebt ingestemd. Sommige van onze diensten zijn van zodanige aard dat de gegevens van gebruikers worden gepubliceerd als deze hier toestemming voor geven. Hierbij valt te denken aan diensten waarmee gebruikers hun eigen inhoud kunnen publiceren, zoals online reviews.

Verplichte bekendmaking. Je persoonlijke gegevens kunnen bekend worden gemaakt aan autoriteiten indien daarom op grond van de geldende wetgeving wordt verzocht. Bee Shopping kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Bee Shopping te garanderen.

Algemene statistieken. Bee Shopping verstrekt algemene statistieken aan haar partners om op deze manier trends en resultaten in kaart te brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemiddelden van verkoopcijfers, bezoekersaantallen, gebruikte zoektermen, omzet en hoe vaak op een bepaalde advertentie is geklikt. Deze algemene cijfers bevatten uiteraard geen persoonlijke informatie en worden alleen verstrekt aan betrouwbare partijen waarmee Bee Shopping samenwerkt.

Beveiliging

De gegevens die je aan Bee Shopping verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Bee Shopping treft gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaring, verlies van persoonsgegevens of andere niet-geautoriseerde verwerking.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens en klantgegevens

Voor veel van je persoonsgegevens geldt dat je deze zelfstandig in kunt zien of wijzigen via de websites van Bee Shopping. Je kunt dan de persoonsgegevens die jij zelf op de website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Voor zover het toepasselijke recht toestaat, heb je het recht de gegevens te bekijken die wij over je hebben verzameld. Voor zover het toepasselijke recht toestaat, heb je ook het recht te verlangen dat valse, onnodige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Daarnaast heb je het recht om Bee Shopping te verbieden gegevens over jou te gebruiken ten behoeve van directe reclame, verkoop op afstand of andere direct marketing of marketing- en opinieonderzoeken. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een bericht sturen naar info@bee-shopping.nl met als onderwerp ‘Persoonsgegevens'.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Bee Shopping het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet Bee Shopping verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigen van het privacybeleid

Bee Shopping behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Bee Shopping adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 mei 2013.

Vragen?

Bee Shopping wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Met het privacybeleid willen we daartoe bijdragen. Heb je nog vragen over de manier waarop Bee Shopping met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je altijd een bericht sturen naar info@bee-shopping.nl.